Хранително–вкусова промишленост

Facebook YouTube

UNIL Lubricants произвежда масла, смазки, разтворители, обезмаслители без миризма и цвят, предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, одобрени и сертифицирани от FDA и NSF.

Airlube
Минерални масла, разработени от специално подбрани базови минерални масла и пакет с присадки. Предназначени са за смазване на работните елементи
Read more.
Alimenta
Грес, разработена на базата на високо-рафинирани бели медицински масла и бентонитов сгъстител. Създадена за приложение в хранително-вкусовата промишленост и по-специално
Read more.
Antifreeze NT
Незамръзваща, нетоксична, водоразтворима охладителна течност (антифриз) от ново поколение, която е разработена на базата на инхибиран пропиленгликол. Водата е най-ефективната
Read more.
ESCA Compressor P
Visc.: 32, 46, 68, 100 Синтетични компресорни масла, специално предназначени за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии.
Read more.
ESCA Compressor W
Синтетични компресорни масла, специално предназначени за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии. ESCA COMPRESSOR W са разработени
Read more.
ESCA Hydro P
Visc.: 15, 32, 46, 68, 100 Синтетични хидравлични флуиди, специално предназначени за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата и фармацевтичната
Read more.
Food Grease
Грес под формата на спрей, специално предназначена за приложение в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии. FOOD GREASE е разработена на базата
Read more.
Grease AL TF 2
Многофункционална грес за приложение в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии. GREASE AL TF 2 е разработена на базата на сгъстител от
Read more.
Grease VA
Грес на основата на вазелин, която покрива всички европейски и американски фармацевтични изисквания. GREASE VA може да бъде използвана за
Read more.
Hydro Food
Хидравлични масла за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата индустрия. HYDRO FOOD могат да се използват за смазване на всички
Read more.
Polyfood
Греси с ЕР характеристики за приложение в хранително-вкусовата промишленост. GREASE POLYFOOD са разработени от високо-рафинирани минерални бели масла, сгъстител от
Read more.
White Oil CF / CG / CV
Дълбоко-рафинирани, бели медицински минерални масла, несъдържащи наситени и ароматни въглеводороди. WHITE OIL CF/CG/CV са специално предназначени за смазване на оборудване
Read more.

30/09/2018

Станете дистрибутор!