Facebook Instagram YouTube

Antifreeze NT

Antifreeze NTНезамръзваща, нетоксична, водоразтворима охладителна течност (антифриз) от ново поколение, която е разработена на базата на инхибиран пропиленгликол. Водата е най-ефективната течност за пренасяне на топлина (в радиатори, охладителни системи, ситеми за размразяване, и т.н.), но приложението и е ограничено от точките й на кипене и замръзване. За да се избегне този недостатък при антифризите, разреждащи се с вода, се използва етиленгликол. Това ги прави вредни за здравето и опасни при поглъщане. Затова не се разрешава използването им в системи, където е възможен контакт с питейна вода. ANTIFREEZE NT притежава изключително ниска токсичност, благодарение на което водните му разтвори могат да се използват в охладителни системи и в системи за размразяване в хранително-вкусовата промишленост. Приложението му в системите за слънчево отопление, предпазва елементите им от замръзване. Идеален за охлаждаща течност в централно отопление на жилищни сгради и училища, както и във всички случаи, когато трябва да се използва нетоксичен антифриз.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор