Facebook Instagram YouTube

ESCA Airlube 32

ESCA Airlube 32Минерални масла, разработени от специално подбрани базови минерални масла и пакет с присадки. Предназначени са за смазване на работните елементи в пневматичните инструменти. ESCA AIRLUBE са създадени за смазване на пневматични инструменти, в които се изисква използваните смазочни продукти да бъдат напълно неутрални към материалите, с които са в контакт. ESCA AIRLUBE 32 се препоръчва за смазване на пневматични системи, в които смазочният материал може да има инцидентен контакт с хранителни продукти.

Предимства:

  • Одобрен от INS (H1 класификация) в случай на случаен контакт: с хранителни продукти;
  • Не съдържа токсични вещества, които при нормални условия на употреба могат да причинят дразнене на очите и дихателната система;
  • Неутрално спрямо уплътненията;
  • Подсилени свойства против износване, ръжда и антиоксиданти – осигурява пълна защита на оборудването;
  • Отлична устойчивост на срязване, което гарантира постоянно качество на маслото в употреба.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

20 литра
20 литра


210 литра

Станете дистрибутор