Facebook Instagram YouTube

Електро–ерозийни масла

Нисковискозитетен, прозрачен, без мирис флуид диелектрик за всички видове електро-ерозийни операции (EDM). Използва се и като разредител на маслата за
05/10/2018

Станете дистрибутор