Facebook YouTube

Електро–ерозийни масла

Kutilub ER 1
Нисковискозитетен, прозрачен, без мирис флуид диелектрик за всички видове електро-ерозийни операции (EDM). Използва се и като разредител на маслата за
Read more.
05/10/2018

Станете дистрибутор!