Facebook Instagram YouTube

Grease VA

Грес на основата на вазелин, която покрива всички европейски и американски фармацевтични изисквания. GREASE VA може да бъде използвана за смазване на оборудване, в което е предписан вазелин, а така също и в хранително-вкусовата или фармацевтичната индустрии, където се препоръчва смазване с грес и е възможен контакт между хранителния или фармацевтичния продукт и смазочния.

Спецификации и одобрения
CODEX XDE Edition (France) / DAB 10 (Germany) / BP 98 (United Kingdom) / USP XXIII (USA)

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


400 гр


18 кг


53 кг

Станете дистрибутор