Продукти за металообработване

Facebook YouTube

Unil Lubricants is the center of competence for metalworking fluids within the Cipelia Group. On this website you will get to know the main categories and all the flagship products being designed and produced. But more important: Unil Lubricants can provide, due to technical specificity, tailor made products, support and advise.

Form 925
Минерално масла, с отлични смазващи и ЕР характеристики, специално разработени за приложение във формовъчни металообработващи операции. FORM 925/50 е предназначено
Read more.
Form EV
Бързоизпаряващи се минерални масла, специално разработени за приложение във формовъчни металообработващи операции. FORM EV са предназначени да бъдат използвани при
Read more.
Gliss Go
Минерални масла за смазване на направляващи паралели на машини. GLISS GO могат да се използват за смазване и на всякакви
Read more.
Kutilub DA 3 AM
Минерално масло за металообработващи операции на неръждаеми и легирани стомани. KUTILUB DA 3 AM е разработено от внимателно подбрани базови
Read more.
Kutilub DC 3 AM
Несъдържащо сяра минерално масло за автоматично струговане на всички видове стомани. KUTILUB DС AM е разработено от внимателно подбрани базови
Read more.
Kutilub DI AM
Неразтворим във вода флуид, специално предназначено за рязане на обикновени и неръждаеми стомани. KUTILUB DI AM е разработено от внимателно
Read more.
Kutilub FP 4 AM
Масло за металообработване с много нисък вискозитет и отлични ЕР характеристики. KUTILUB FP 4 AM се препоръчва да бъде използвано
Read more.
Kutilub TF 9
Масло за тежки металообработващи операции с изключителни защитни и охлаждащи качества. KUTILUB TF 9 W е специално разработено за процесите
Read more.
Microspray Bio E 22
Несъдържащо хлор биоразграждащо се синтетично масло за металообработване. MICROSPRAY BIO Е е разработено от синтетични естери и подбран пакет с
Read more.
Microspray MA AL
Синтетичен флуид за металообработване на алуминий. MICROSPRAY MA AL може да бъде използван и при машинна обработка на цветни метали.
Read more.
Microspray MG AM
Несъдържащо хлор масло за металообработване. MICROSPRAY MG AM е разработено от базови масла и пакет с присадки, съдържащи компоненти, подобряващи
Read more.
Microspray SCH
Нисковискозно минерално масло за металообработване. MICROSPRAY SCH е разработено от базови парафинови масла и подбран пакет с присадки. MICROSPRAY SCH
Read more.
Safecut Aero 400
Водоразтворимо масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на алуминий. SAFECUT AERO 400 е специално разработен
Read more.
Safecut E 103
Биостабилно водоразтворимо масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработващи операции на цветни метали. При смесване с
Read more.
Safecut E 209 NT
Водоразтворимо масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на алуминий. При смесване с вода образува бактериално
Read more.
Safecut M 140
Водоразтворимо многофункционално масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. При смесване с твърди води (> 12°Dh)
Read more.
Safecut M 170 NT
Водоразтворимо, многофункционално масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. При смесване с вода образува бистра и
Read more.
Safecut M 185 NT
Водоразтворимо масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на алуминий. При смесване с вода образува бистра
Read more.
Safelub Bio
Несъдържащи хлор биоразграждащи се масла за металообработване. SAFELUB BIO предлагат отлично смазване и са предназначени за приложение в много различни
Read more.
Safelub Bio 35
Несъдържащо хлор, биоразграждащо се масло за металообработване. SAFELUB BIO 35 е разработено от рапично масло и подбран пакет с присадки.
Read more.
Safelub Bio E
Несъдържащи хлор биоразграждащи се синтетични масла за металообработване. SAFELUB BIO Е е разработено от синтетични естери и подбран пакет с
Read more.
Safelub DEC 2 AM
Минерално масло за металообработване. SAFELUB DEC 2 АМ е разработено от високорафинирани парафинови базови масла и подбран пакет с присадки.
Read more.
Safelub I 952 AM
Несъдържащо хлор минерално масло за металообработване. SAFELUB I 952 AM е разработено от високорафинирани базови масла и подбран пакет с
Read more.
Safelub MG AM
Несъдържащо хлор минерално масло за металообработване на цветни метали. SAFELUB MG AM може да се използва и за шлайфане и
Read more.
Safelub S 702 AM
Несъдържащо хлор минерално масло за металообработване на легирани стомани. SAFELUB MG AM може да се използва за струговане, разстъргване на
Read more.
Starcut E 20
Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Не съдържа хлор, нитрити и гликоли. При
Read more.
Starcut E 25 EP
Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Съдържа сяра за подобрени ЕР характеристики. При
Read more.
Starcut E 9
Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Не съдържа хлор, нитрити и активна сяра.
Read more.
Starcut M 16
Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на всички видове стомани и медни сплави.
Read more.
Starform P40 S
Синтетично масло за трудни металообработващи операции на специални сплави, като неръждаеми и хром-никелови стомани с дебелина до 8 мм. STARFORM
Read more.
Stargrind 50
Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за шлифоване на чугун и стомана. При смесване с
Read more.
Stargrind 80 NT
Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за шлайфане на стомана. При смесване с вода образува
Read more.
Topcut S 216 EP
Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (смазочно-охлаждаща течност – СОТ) за металообработване. При смесване с вода образува прозрачна и
Read more.

30/09/2018

Станете дистрибутор!