Facebook YouTube

Компресорни и вакуумни масла

Compressor P
Минерални компресорни масла, разработени от високо-рафинирани минерални базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR Р е специално предназначено
Read more.
Compressor VR
Минерални компресорни масла, разработени на базата на парафинови базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VR е специално
Read more.
Compressor VRD
Минерално компресорно масло, разработено от високо-рафинирано минерално базово масло и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VRD 46 е специално
Read more.
Compressor VRE
Синтетично компресорно масло с изключително дълг интервал между смените. Разработено е от базово масло от синтетични естери и специално подбран
Read more.
Compressor VRH
Полу-синтетично компресорно масло, разработено от полу-синтетично базово масло и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VRH е специално предназначено за
Read more.
Compressor VRS
Синтетични компресорни масла с изключително дълг интервал между смените и високотемпературни характеристики. Разработени от синтетични базови масла и специално подбран
Read more.
Compressor VSP
Синтетично компресорно масло с естествени характеристики за устойчивост на стареене и удължен интервал на смяна. Разработено от полиалфа-олефини (PAO) синтетични
Read more.
ESCA Compressor P
Visc.: 32, 46, 68, 100 Синтетични компресорни масла, специално предназначени за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии.
Read more.
ESCA Compressor W
Синтетични компресорни масла, специално предназначени за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии. ESCA COMPRESSOR W са разработени
Read more.
Super Vacuum M
Минерално масло за смазване на вакуумни помпи, разработено е на базата на минерални базови масла и специално подбран пакет от
Read more.
Super Vacuum SL
Високотемпературно синтетично масло за смазване на вакуумни помпи, разработено е на базата на синтетични базови масла и специално подбран пакет
Read more.
04/01/2019

Станете дистрибутор!