Facebook Instagram YouTube

Компресорни и вакуумни масла

Минерални компресорни масла, разработени от високо-рафинирани
Минерални компресорни масла, разработени на базата
Минерално компресорно масло, разработено от високо-рафинирано
Синтетично компресорно масло с изключително дълг
Полу-синтетично компресорно масло, разработено от полу-синтетично
Синтетични компресорни масла с изключително дълг
Синтетично компресорно масло с естествени характеристики
Visc.: 32, 46, 68, 100 Синтетични
Синтетични компресорни масла, специално предназначени за
Минерално масло за смазване на вакуумни
Високотемпературно синтетично масло за смазване на
04/01/2019

Станете дистрибутор