Facebook YouTube

Вакуумни масла

Super Vacuum M
Минерално масло за смазване на вакуумни помпи, разработено е на базата на минерални базови масла и специално подбран пакет от
Read more.
Super Vacuum SL
Високотемпературно синтетично масло за смазване на вакуумни помпи, разработено е на базата на синтетични базови масла и специално подбран пакет
Read more.
01/10/2018

Станете дистрибутор!