Facebook Instagram YouTube

White Oil CF / CG / CV

Дълбоко-рафинирани, бели медицински минерални масла, несъдържащи наситени и ароматни въглеводороди. WHITE OIL CF/CG/CV са специално предназначени за смазване на оборудване и детайли в хранително-вкусовата промишленост, където е възможен контакт между маслото и хранителния продукт. Те могат да се използват и като суровина във фармацевтичната, козметичната и санитарната промишлености. Също така са приложими и като пластификатор в производството на пластмаси, предназначени за контакт с хранителни продукти, както и за смазване на компресори, които произвеждат сгъстен въздух за дишане и за CO2 за пивоварните.

Спецификации и одобрения
CODEX, FDA 172.878/ 178.3620-A/ 573.680, ISO VG 15, Всички Европейски и Американски фармакопеи, На ограничения съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди

Спецификации и норми (PDF)


1 литър

5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор