Facebook Instagram YouTube

ESCA Hydro Food

ESCA Hydro FoodХидравлични масла за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата индустрия. ESCA HYDRO FOOD могат да се използват за смазване на всички хидравлични системи, лагери и цилиндри, при които са предписани да бъдат използвани смазочни продукти, отговарящи на изискванията на USDA – H1 класификация за процеси, при които маслото може инцидентно да влезе в контакт с хранителни продукти.

Спецификации и одобрения
NSF H1, USDA H1, HALAL, KOSHER

Спецификации и норми (PDF)


20 литра


210 литра

Станете дистрибутор