Facebook Instagram YouTube

Polyfood

PolyfoodГреси с ЕР характеристики за приложение в хранително-вкусовата промишленост. GREASE POLYFOOD са разработени от високо-рафинирани минерални бели масла, сгъстител от калциев комплекс сапун и най-съвременни пакети с присадки. GREASE POLYFOOD се препоръчва да се използва за смазване на шарнирни връзки, натоварени лагерни възли, при които валовете се въртят с от 500 до 4000 оборота, конвейери, направляващи паралели и др., които работят в опаковащи, бутилиращи и пълнещи машини в консервната, рибната, месопреработвателната и птицевъдната промишлености, хлебопроизводството и т.н. GREASE POLYFOOD 00 е специално разработена за приложение в централизирани смазочни системи.

Спецификации и одобрения
NSF H1, USDA H1

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


400 гр

5 kg
5 кг

53 килограма
50 кг

190 килограма
190 кг

Станете дистрибутор