Facebook Instagram YouTube

Alimenta

AlimentaГрес, разработена на базата на високо-рафинирани бели медицински масла и бентонитов сгъстител. Създадена за приложение в хранително-вкусовата промишленост и по-специално в пакетиращото оборудване в нея. ALIMENTA съдържа напълно безвредни съставки и поради тази причина предотвратява всякакви рискове от замърсяване на продукцията, в случаи на инцидентен контакт между греста и храните (например, смазването на лагерните и шарнирните възли в близост до производството), с опаковката на храните, с хранителния продукт в оборудването за производство и бутилиране на вино, бира, безалкохолни напитки, минерална вода, и т.н., с хранителния продукт в месопреработвателната, рибната и консервна промишлености, с хранителния продукт в млекопреработвателната промишленост.

Спецификации и одобрения
CODEX, NSF, USDA H1, FDA 21 CFR 178.3570, FDA 21 CFR 178.3620a, Всички европейски и американски фармакопеи

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


400 гр


18 кг


53 кг

Станете дистрибутор