Facebook Instagram YouTube

Сертификати

Гарантирано качество, безопасност и опазване на околната среда

In order to add bite to these objectives, over and beyond an annual external audit, internal audits are organized on a regular basis to meet the strict ISO standards.
Unil Lubricants отдава най-голямо значение на качеството, безопасността и опазването на околната среда. За да се допълнят тези цели, освен годишния външен одит, редовно се организират и вътрешни одити, за да се спазят строгите ISO стандарти.

През 1994 г. Unil Lubricants получава сертификат ISO 9001. Този стандарт изисква стандартизирана политика по качеството, с която са запознати всички служители в компанията. Нашите бизнес процеси са съгласувани по такъв начин, че винаги да отговаряме на строгите изисквания и желания на нашите клиенти.

През 2001 г. Unil Lubricants получи сертификат за съответствие със стандарта ISO 14001. С помощта на цялостна система за управление на околната среда рисковете за околната среда се управляват и ограничават. Unil Lubricants настоява да отиде по-далеч от простото прилагане на законодателството в областта на околната среда. В нашата лаборатория продължава работата по намиране на ефективни и екологични решения.

През май 2018 г. Unil Lubricants премина успешно през процеса за ресертификация.

ТИМ 97 ООД - Сертифициран дистрибутор на Unil Lubricants
01/10/2018

Станете дистрибутор