Facebook Instagram YouTube

Масла за направляващи

Минерални масла за смазване на направляващи паралели на машини. GLISS GO могат да се използват за смазване и на всякакви
05/10/2018

Станете дистрибутор