Facebook Instagram YouTube

Gliss Go

Минерални масла за смазване на направляващи паралели на машини.
GLISS GO могат да се използват за смазване и на всякакви видове лагерни възли, като гарантират прецизната им работа при много тежки натоварвания и ниски обороти. GLISS GO 68 е подходящо за смазване на хоризонтални направляващи паралели. GLISS GO 150 и 220 предимно се препоръчват за вертикални направляващи паралели.

Спецификации и одобрения
ISO VG 68, ISO VG 220, CINCINNATI MILACRON P47/ P50, NFE 60200 G, ISO 3498 G100

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


210 литра

Станете дистрибутор