Facebook Instagram YouTube

Stargrind 80 NT

Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за шлайфане на стомана. При смесване с вода образува прозрачна и био-стабилна емулсия. STARGRIND 80 NT е съобразен с най-строгите изисквания за хигиена, безопасност и опазване на околната среда. Не съдържа бор, формалдехиди, нитрити и феноли. STARGRIND 80 NT е специално разработен за шлайфане, но така също може да се използва и за някой по-леки металообработващи операции на стомана.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор