Facebook Instagram YouTube

Safecut Aero 400

Водоразтворимо масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на алуминий. SAFECUT AERO 400 е специално разработен концентрат, който да покрива изискванията на спецификацията за авиацията AEROSPACE ASN 42 302. В резултат на което, на практика, приготвените от него микро-емулсии са ненадминати по резултати при обработката на алуминий. SAFECUT AERO 400 може да бъде използван и при трудни металообработващи операции на всички видове метали, при които целта е да се постигне високо качество на обработваната повърхност. SAFECUT AERO 400 е подходящ при фрезоване, струговане, механично рязане и пробиване.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор