Facebook Instagram YouTube

Starcut E 25 EP

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Съдържа сяра за подобрени ЕР характеристики. При смесване с вода образува млечно-бяла и био-стабилна емулсия. Не съдържа хлор и нитрити. STARCUT E 25 EP е специално разработено за всички машинни операции при обработка на черни метали и особено на неръждаеми стомани.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор