Facebook Instagram YouTube

Safecut M 16

Sagecut M16- Смазочно охлаждаща течност

SAFECUT M 16 е емулгираща охлаждаща течност, която представлява полупрозрачна микроемулсия във вода, мека или твърда. Този продукт не съдържа сяра, хлор, натриев нитрит, фенол или силикон. В допълнение, SAFECUT M16 не съдържа формалдехид.

SAFECUT M 16 се използва за всички операции върху метал, където охлаждащите и смазващите свойства трябва да се обединят. Този продукт е подходящ за обработка както на стомана и нейните сплави, така и на медни сплави.
SAFECUT M 16 дава отлични резултати при :

 • Машини с автоматично завъртане, включително при операции като рязане и пробиване;
 • Производствени машини, където се извършват различни операции;
 • Стругове с цифрово управление, дори при груба обработка на ковани детайли при висока скорост.;
 • Конвенционални стругове и фрези;
 • Шлифовъчни операции.

ПРЕДИМСТВА

 • Охлаждащи и смазващи свойства, които осигуряват отлична мощност на рязане.
 • Формула без формалдехид;
 • Подсилена антикорозионна способност;
 • Не се разваля, дори след дълги периоди на престой на машината;
 • Перфектна съвместимост със смазочни масла, отделни от емулсията;
 • Малко чувствителен към твърда вода, не може да се открие замърсяване на машините, събирателните тави и тръбите.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор