Facebook Instagram YouTube

Compressor VRE

Синтетично компресорно масло с изключително дълг интервал между смените. Разработено е от базово масло от синтетични естери и специално подбран пакет от присадки.
COMPRESSOR VRЕ е специално предназначено за смазване на бутални, ротационни, винтови и пластинкови въздушни компресори и вакуум помпи. Съвместимо е и с много индустриални газове и може да бъде използвано за смазване на оборудване в системи, които работят с газове като бензен, бутадиен, хелий, метан, бутан, природен газ, азот, водородна сяра и пещен газ.

Спецификации и одобрения
DIN 51506 VDL, ISO 6743-3L-DVC

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор