Facebook Instagram YouTube

Compressor VSP

Синтетично компресорно масло с естествени характеристики за устойчивост на стареене и удължен интервал на смяна. Разработено от полиалфа-олефини (PAO) синтетични базово маслa и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VSP е специално предназначено за смазване на ротационни винтови и пластинкови компресори, които работят и при най-тежките условия. COMPRESSOR VSP има много ниска тенденция за образуване на кокс при работа, в резултат на което натрупването на нагар в системата и наличието му във въздушния поток са сведени до минимум.

Спецификации и одобрения
ISO 6743 DAJ

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор