Facebook Instagram YouTube

Compressor P

Минерални компресорни масла, разработени от високо-рафинирани минерални базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR Р е специално предназначено за смазване на бутални компресори и вакуум помпи. Осигурява надеждна защита, благодарение на много високите си антиокислителни, износоустойчиви и антикорозионни характеристики. Гарантира висока ефективност в работата на агрегата, благодарение на високата си устойчивост на пенообразуване и отличните си водоотделящи качества. Ниско ниво на образуване на сажди и нагар по буталата, клапаните и тръбопроводите на системата. Много ниско ниво на изпаряемост и много висока температура на възпламеняване.

Спецификации и одобрения
DIN 51506 VBL/VCL/VDL

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор