Facebook Instagram YouTube

Super Vacuum M

Минерално масло за смазване на вакуумни помпи, разработено е на базата на минерални базови масла и специално подбран пакет от присадки. SUPER VACUUM M може да се използва за смазване на всички видове вакуумни помпи, дори и тези, които са поставени при най-тежките работни условия.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор