Facebook Instagram YouTube
Промишленост

ESCA GREASE CA 2 400

ESCA GREASE FG-CA 2-400 е високоефективна грес на базата на PAO (полиалфаолефини) , сгъстена с калциев сулфонат, осигуряваща ненадмината устойчивост на екстремни налягания и корозия при приложения в хранителната, фуражната и фармацевтичната индустрии. ESCA GREASE FG-CA 2-400 отговаря на изискванията[…]

Промишленост

Antifreeze NT

Незамръзваща, нетоксична, водоразтворима охладителна течност (антифриз) от ново поколение, която е разработена на базата на инхибиран пропиленгликол. Водата е най-ефективната течност за пренасяне на топлина (в радиатори, охладителни системи, ситеми за размразяване, и т.н.), но приложението и е ограничено от[…]

Промишленост

White Oil CF / CG / CV

Дълбоко-рафинирани, бели медицински минерални масла, несъдържащи наситени и ароматни въглеводороди. WHITE OIL CF/CG/CV са специално предназначени за смазване на оборудване и детайли в хранително-вкусовата промишленост, където е възможен контакт между маслото и хранителния продукт. Те могат да се използват и[…]

Промишленост

Polyfood

Греси с ЕР характеристики за приложение в хранително-вкусовата промишленост. GREASE POLYFOOD са разработени от високо-рафинирани минерални бели масла, сгъстител от калциев комплекс сапун и най-съвременни пакети с присадки. GREASE POLYFOOD се препоръчва да се използва за смазване на шарнирни връзки,[…]

Промишленост

ESCA Hydro Food

Хидравлични масла за смазване на оборудване, работещо в хранително-вкусовата индустрия. ESCA HYDRO FOOD могат да се използват за смазване на всички хидравлични системи, лагери и цилиндри, при които са предписани да бъдат използвани смазочни продукти, отговарящи на изискванията на USDA[…]

Промишленост

Grease VA

Грес на основата на вазелин, която покрива всички европейски и американски фармацевтични изисквания. GREASE VA може да бъде използвана за смазване на оборудване, в което е предписан вазелин, а така също и в хранително-вкусовата или фармацевтичната индустрии, където се препоръчва[…]

Станете дистрибутор