Facebook Instagram YouTube
Промишленост

HFO

Висококачествени хидравлични масла, разработени от високорафинирани минерални базови масла и пакет с присадки на основата на стабилизиран цинк, подобряващ противоизносните им характеристики. HFO могат да се използват във всички хидравлични системи, в които се изисква използването на смазочни материали от[…]

Промишленост

Compressor VRE

Синтетично компресорно масло с изключително дълг интервал между смените. Разработено е от базово масло от синтетични естери и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VRЕ е специално предназначено за смазване на бутални, ротационни, винтови и пластинкови въздушни компресори и вакуум[…]

Промишленост

Compressor VRS

Синтетични компресорни масла с изключително дълг интервал между смените и високотемпературни характеристики. Разработени от синтетични базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VRS е специално предназначено за смазване на въздушни компресори. COMPRESSOR VRS 46 може да се използва[…]

Промишленост

Compressor VR

Минерални компресорни масла, разработени на базата на парафинови базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR VR е специално предназначено за смазване на ротационни винтови въздушни компресори, също така може да се използва за употреба и във вакуум помпи.[…]

Промишленост

Compressor P

Минерални компресорни масла, разработени от високо-рафинирани минерални базови масла и специално подбран пакет от присадки. COMPRESSOR Р е специално предназначено за смазване на бутални компресори и вакуум помпи. Осигурява надеждна защита, благодарение на много високите си антиокислителни, износоустойчиви и антикорозионни[…]

Промишленост

NFO 22

Висококачествени хидравлични масла, разработени от високорафинирани минерални базови масла и пакет с присадки на основата на стабилизиран цинк, подобряващ противоизносните им характеристики. HFO могат да се използват във всички хидравлични системи, в които се изисква използването на смазочни материали от[…]

Станете дистрибутор