Facebook Instagram YouTube

Ms 10

Минерално вретенно масло за смазване на машинни валове (вретена), работещи при високи обороти. MS 10 е разработено от високо-рафинирани, ниско-вискозитетни базови масла и пакет с присадки, които гарантират оптимално смазване и защита на всички високооборотни и бързодвижещи се части. MS 10 е подходящо за смазване на високо-оборотни вретена на металообработващи машини, машини в текстилната промишленост, оборудване с много малки хлабини, както и за хидравлични системи, които изискват масла с много нисък вискозитет.

Спецификации и одобрения
CINCINNATI P62, ISO 3498 FD10, ISO 6743 HM, NFE 60200 FD, ISO VG 10, NF E 48603 HM, DIN 51524 HLP

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


1 литър


5 литра

20 литра

60 литра

210 литра

1000 литра

Станете дистрибутор