Facebook Instagram YouTube

Maxispeed

Минерално вретенно масло, специално предназначено за смазване на машинни валове (вретена), работещи при ултра-високи обороти. MAXISPEED е разработено от високо-рафинирани, много ниско-вискозитетни базови масла и пакет с присадки, които гарантират оптимално смазване, много добра защита от корозия и отлична противоизносна защита на високо-оборотните и бързо-движещите се части. MAXISPEED е подходящо за смазване на високо-оборотни вретена в текстилната техника, вретената на оборудване с нулеви хлабини и прецизно оборудване с много високи скорости.

Спецификации и одобрения
ISO VG 5, DIN 51524 HLP, NFE 48602 HM, ISO 3498 FD5, ISO 6743 HM, NFE 60200 FD

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


210 литра

Станете дистрибутор