Facebook Instagram YouTube

HVX

Висококачествени синтетични хидравлични флуиди с висок вискозитетен индекс. Разработени са от специално подбрано синтетично базово масло и селектиран пакет с присадки. HVX са предназначени за работа в хидравлични системи, работещи при големи налягания и големи температурни амплитуди. HVX са основно създадени за приложения в индустриални, транспортни и комунални приложения, при които се изисква смазочните флуиди да са с висок вискозитетен индекс и висока устойчивост на масления филм.

Спецификации и одобрения
CINCINNATI P68(ISO32)/P69(ISO68)/P70(ISO46), DENISON HF0, DIN 51524 Teil 3 HVLP, Ford M6C 32, ISO 6743 HV, NFE 48603 HV, VICKERS I 286S, VICKERS M2950S

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор