Facebook Instagram YouTube

HFS

Висококачествени, безпепелни – без съдържание на цинк, минерални хидравлични масла, допълнително пречистени с абсолютен филтър от 3 микрона, за да отговарят на клас на чистота по NAS 6. Разработени са от минерални базови масла и специално подбран пакет с присадки, който повишава противоизносните им характеристики. UNIL HFS са абсолютно същите масла по формулировка и характеристики като серията продукти UNIL HYDRO S, единствената разлика е допълнителното филтриране на серията HFS. HFS са от клас HM по ISO 6743 и са съвместими с останалите хидравлични масла, отговарящи на DIN 51524 HLP, с базови масла Група I и Група II. HFS са подходящи за смазване на всички стационарни и мобилни хидравлични системи, работещи до 350 бар налягане, в които са предписани масла по ISO, клас HM има изискване използваните продукти да са без съдържание на цинк. Могат да се използват в системи, в които са монтирани бутални, пластинкови или зъбни помпи. Също така могат да се употребяват за смазване и на средно натоварени зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела с прави зъби.

Спецификации и одобрения
ISO 6743 HM, DIN 51524 Teil 2 HLP, US STEEL 136, NFE 48600 HM, NFE 60200 HM, DENISON HF0

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор