Facebook Instagram YouTube

Gel LD – G11

Gel LD - Син антифриз G11Антифриз концентрат G11 на базата на инхибиран моноетиленгликол (МЕГ) без съдържание на нитрити, фосфати, амини (NAP free), силикати и борати. Преди използване GEL LD трябва да се разреди с вода. Може да се използва във всички видове охладителни системи – отворени или затворени, а така също и като агент в охладителните системи на всички видове двигатели с вътрешно горене.

Спецификации и одобрения
ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор