Facebook YouTube

Air Oil 32

Минерално масло за смазване на работните елементи в пневматичните инструменти. Разработено е от специално подбрани минерални базови масла и селектиран пакет с присадки. AIR OIL 32 улавя в състава си образувалите се по време на работа водни частици в системата и ги извежда извън нея, с което предотвратява образуването на скреж и появата на корозия по елементите й. По този начин гарантира нормалната работа и функциониране на изпускателния клапан и предотвратява появата на съпътстващи проблеми в системата. AIR OIL 32 е съвместимо с всички други минерални масла за пневматична техника.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


1 литър

5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор!