Facebook Instagram YouTube

Copper Anti S

Copper Anti-SeizeМногофункционален продукт за смазване, защита и монтаж. COPPER ANTI-S е комплексна органично-метална смес, която е разработена от базови масла, специално подбран пакет с присадки и фини медни стърготини. Тя представлява паста с медни частици, която се използва за смазване и предпазване от самозаклинване на части, работещи при високи натоварвания и температури. Не съдържа сапуни, силикон, олово и никел. COPPER ANTI-S може да се използва за смазване и защита на бавно подвижни части като врати на фурни и пещи, затварящи механизми, предпазни клапани, взривни камери, инжекционни клапани, клапани на горелки, затвори на пещи, вериги на контролни механизми, системи за непрекъснато леене, ротиращи дистрибуционни дюзи, зъбни предавки, редуктори, лагерни възли, водачи, винтови анкери, винтови съединения на сондажни тръби, гайки на роторни сондажни глави, части на инжекционни и екструдерни машини, машини в производството на каучукови изделия, миксери, регулиращи механизми на бойлери и парни турбини, изпускателни механизми и др. COPPER ANTI-S може да се използва за защита и асемблиране на метални повърхности, които са изложени на висока температура или работят в агресивна корозионна индустриална среда, за монтаж на двигателите в железопътния и морския транспорт, за монтаж на подвижни части, които са директно изложени на контакт с морска вода.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

0.5 кг
500 гр

3KG
3 кг

Станете дистрибутор