Facebook Instagram YouTube

Unil Dry Special

Гранулиран абсорбиращ продукт, изработен от порести и химически неразтворими минерални съставки, които калциран при висока температура. UNIL DRY е разработен за бързо и ефективно почистване на разливи от химикали, смазочни материали, горива, вода и др. течности, като гарантира максимално поглъщане и минимален разход. В допълнение, гранулите осигуряват оптимално сцепление върху хлъзгави подови настилки и абсорбират разливи по неравни повърхности. UNIL DRY се събира лесно след като абсорбира разлива, защото гранулите му запазват твърдостта си и не оставят кални или пихтиести остатъци и следи.

Спецификации и одобрения
MPA-NRW Type III R

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

Станете дистрибутор