Facebook Instagram YouTube

Contact

Минерални масла за смазване на веригите на верижни триони. Внимателно подбраните висококачествени базови масла са подсилени с добавени към тях полимерни лепила, с което се цели да бъде постигнат много стабилен маслен филм върху веригата. Маслата CONTACT също се препоръчват за приложение в хидравлични чукове, трансмисионни вериги и приложения, в които запазването на масления филм при работа е затруднено. Продуктите CONTACT M (Medium), CONTACT H (Heavy), CONTACT J и CONTACT S (Super Heavy) са разработени за смазване на веригите на верижни триони, задвижвани с двигатели с вътрешно горене. CONTACT E е специално разработен за смазване на веригите на електрически верижни триони.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор