Facebook Instagram YouTube

Therm 32

Минерално масло топлоносител, разработено от висококачествени базови масла и анти-окислителни присадки. За да се гарантира добро топлоотдаване, без достигане на екстремни локални температури в контактната зона между нагревателя и флуида, трябва да се осигури достатъчно голяма контактна повърхнина между тях – + 30 кВ/ м2. При обемна температура от приблизително 260°C, идеалната температурна разлика между контактната повърхност на нагревателя и маслената баня трябва да е между 12 и 28°C. Поддържането на тази температурна разлика гарантира, че топлопренасянето в системата ще се извършва със скорост от 3 м/с. THERM 32 е предназначено за приложение във всички индустриални системи, където се изисква използване на масло топлоносител – системи за разтопяване на материал, системи за подгряване, леярски форми, сушилни, и др.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


210 литра

Станете дистрибутор