Facebook Instagram YouTube

Metasol CF

Продукт за общо обезмасляване и отстраняване на покрития от консерванти. Не съдържа базирани на хлор разредители, ароматни съединения и базирани на гликол етери.
METASOL CF е идеално пригоден за разтваряне на масла, греси, битум, неполимеризирани смоли, силикони, лепила, печатарски мастила, и т.н.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


210 литра

Станете дистрибутор