Facebook Instagram YouTube

Motor HP 4D 10W/20W-20/30/40

Минерални, едносезонни двигателни масла, предназначени за смазване на всички видове атмосферни 4-тактови двигатели. Маслата MOTOR HP 4D, в зависимост от вискозитетния клас, също така могат да се използват и в хидростатични трансмисии, powershift-трансмисии и в силови предавания, в които производителят е предписал използването на смазочни масла.

Спецификации и одобрения
API CF2/SF, CAT TO2, MB 228.0, ACEA E2-96 Issue 5 (2007), MAN 270, MTU Category 1

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


1 литър

5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор