Facebook Instagram YouTube

Agrialle 10W30 / 15W30 / 15W40

Минерални, многофункционални, универсални масла от типа Супер Универсално Тракторно Масло (STOU – Super Tractor Oil Universal). Внимателно подбраните висококачествени базови масла и пакет от присадки гарантират на маслата AGRIALLE много добрa корозоустойчивост, антипенна и противозадирна стабилност. Продуктите AGRIALLE са специално разработени да покриват изискванията на всички системи в различните видове земеделски машини – трактори, комбайни, самоходни земеделски машини и т.н., в които е предписано използването на масла от типа STOU.

Спецификации и одобрение
ACEA E4-08/E7-08, ALLISON C4, API CI-4/GL4, API GL5 (ниска скорост, висок въртящ момен), CAT TO2, Ford M2C 159B, JD J20A/J20C/J27A, MF M1139/M1141/M1144/M1145, New Holland 82009202, NH 410B, ZF-TE-ML 06B/06C/07B

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


1 литър

5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор