Facebook Instagram YouTube

Fluid Bio 32

Висококачествено, екологично хидравлично масло, разработено на базата на растителни масла (HETG) и специално подбран пакет присадки. FLUID BIO 32 може да се използва в почти всички хидравлични системи, при които работните температури са в границите до максимум 70°C. FLUID BIO 32 се препоръчва в приложения, при които е възможно околната среда да бъде замърсена с хидравлично масло в резултата на теч от системата. Подобни приложения са земеделската и горската техника.FLUID BIO 32 е съвместим с всички минерални хидравлични масла, но, ако целим да запазим екологичните характеристики на продукта, трябва да избягваме смесването му с минерални масла.

Спецификации и одобрения
CEC-L-33 A-93

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор