Facebook Instagram YouTube

Firex 46

Висококачествен, пожаробезопасен хидравличен флуид, разработен на базата на воден разтвор на гликол.FIREX 46 е специално предназначен за използване в хидравлични системи работещи в близост до топлинни източници и има опасност от случайно изтичане на хидравлична течност под налягане. FIREX 46 покрива изискванията за приложение в минната, стоманодобивната, металообработващата и стъкларската промишленост, за приложения като задвижването на вратите на индустриалните пещи и прес-формите в леярската промишленост.

Спецификации и одобрения
ISO 6743 HFC

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор