Facebook Instagram YouTube

Kutilub ST

Високо-вискозитетно масло под формата на спрей почти без мирис. Служи за смазване на инструментите в процеса на резбонарязване във всички видове стомана, включително и в стоманите с много висока твърдост и в неръждаемите стомани. KUTILUB ST се прилага преди и по време на самия процес на резбонарязване, като от близко разстояние, чрез дюзата на спрея, се нанася равномерен слой по инструмента.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

Станете дистрибутор