Facebook Instagram YouTube

Hydro S

Висококачествени, безпепелни – без съдържание на цинк, минерални хидравлични масла. Разработени от минерални базови масла и специално подбран пакет с присадки. HYDRO S са хидравлични масла от клас HM по ISO 6743 и са подходящи за хидравлични системи, при които има изискване използваните масла да са без съдържание на цинк. Намират приложение в системи с монтирани в тях бутални, пластинкови или зъбни помпи. Също така могат да се използват за смазване и на средно натоварени зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела с прави зъби.

Спецификации и одобрения
ISO VG 22, ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 150, ISO 6743/4 HM, DIN 51524 part 2 H-LP, US Steel 136, NFE 48603 HM & 60200 HM, DENISON HFO, DENISON HF0, DIN 51524 Teil 2 HLP, ISO 6743 HM, NFE 48600 HM, NFE 60200 HM, CINCINNATI P68(ISO32)/P69(ISO68)/P70(ISO46), NETSTAL Presses, ENGEL Presses

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор