Facebook Instagram YouTube

Hydro Fire

Висококачествени, не съдържащи вода, синтетични хидравлични масла. Разработени са от базови масла на основата на органични естери и специално подбран пакет с присадки. HYDRO FIRE са специално предназначени за използване в хидравлични системи, работещи в пожароопасна среда, в близост до топлинни източници или силно запалими материали, където е възможно случайно изтичане на хидравлична течност под налягане. HYDRO FIRE покриват изискванията за приложение в минната, стоманодобивната, металообработващата и стъкларската промишлености, за приложения като задвижване на вратите на индустриалните пещи и прес-формите в леярската промишленост.

Спецификации и одобрения
CEC-L-33 A-93 (биоразграждане >90%), ISO 6743 HFDU

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор