Facebook Instagram YouTube

HVC

Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс. Разработени са от високо-рафинирани, минерални базови масла и специално селектиран пакет с присадки. Благодарение на високия си вискозитетен индекс, маслата запазват вискозитета си постоянен дори и при големи температурни промени, в резултат на което гарантират винаги оптимално смазване и защита на оборудването. HVC могат да се използват във всички хидравлични системи, в които се изисква използването на смазочни материали от клас НV по ISO 6743. HVC са създадени за употреба в хидравлични системи с работно налягане по-голямо от 350 бара и в системи, които работят с големи температурни колебания. Тези продукти са идеално решение за приложения, които изискват масла с висок вискозитетен индекс, като например общо индустриално приложение, транспортна техника, пътно-строителна техника, комунално оборудване и др.

Спецификации и одобрения
CINCINNATI P68(ISO32)/ P69(ISO68)/ P70(ISO46), DENISON HF0, DIN 51524 Teil 3 HVLP, ISO 6743 HV, NFE 48603 HV, SS 155434, VICKERS I 286S, VICKERS M2952S

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор