Facebook Instagram YouTube

HVA

Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс. Разработени са от високо-рафинирани минерални базови масла и пакет с присадки на основата на стабилизиран цинк, подобряващ противоизносните характеристики на маслото. Висококачествените базови продукти осигуряват безотказна и ефективна работа на хидравличната система, дори и при най-тежките работни условия. Благодарение на високия си вискозитетен индекс, маслата запазват вискозитета си постоянен дори и при големи температурни промени, в резултат на което гарантират винаги оптимално смазване и защита на оборудването. HV-A могат да се използват във всички хидравлични системи, в които се изисква използването на смазочни материали от клас НV по ISO 6743. HV-A са идеалното решение за смазване на всички видове хидравлични системи в индустрията, натоварени системи, които работят при големи температурни колебания; системите на всички видове транспортни средства, пътно-строително оборудване, земеделска техника, и т.н.

Спецификации и одобрения
ISO 6743 HV, DIN 51524 Teil 3 HVLP, DENISON HF2, VICKERS M2950S, VICKERS I 286S, CINCINNATI P69(ISO68)/P70(ISO46), US STEEL 127/136, NFE 48603 HV

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор