Facebook Instagram YouTube

Grease HT 300

Високотемпературна грес с изключително високи ”ЕР” характеристики, разработена на основата на висококачествено минерално базово масло, бентонитов сгъстител сапун и най-съвременен пакет с присадки. GREASE HT 300 може да бъде използвана за смазване на всякакви елементи, подложени на висока температура, с изключение на бързо-оборотни лагери, такива като части на сушилни камери, фурни, ролки на конвейри, и т.н. С приближаване на работните температурни граници на продукта, изключително важно за предотвратяване на втвърдяването му е да се извършват гресирания на по-къси интервали.

Спецификации и одобрения
NLGI 2

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


400 гр


18 кг


53 кг

Станете дистрибутор