Facebook Instagram YouTube

Caliopal

Греси на основата на високо-вискозитетни минерални базови масла, сгъстител от литиево-калциев сапун и най-съвременни пакети с присадки, които им осигуряват изключителни водоустойчиви и товароустойчиви характеристики. CALIOPAL притежават отлични естествени ”ЕР” характеристики, без да включват в себе си съдържащи сяра добавки. Те са предназначени за смазване на тежко-натоварени лагерни възли, които работят при ниски скорости и наличието на вода. Подобни работни условия са често срещани при обществения транспорт, земеделската техника, както и при много индустриални приложения. Поради високия вискозитет на базовите масла в тези продукти, те не са подходящи за смазване на високо-оборотни лагери. CALIOPAL 0 се препоръчва за централизирани системи за гресиране. CALIOPAL 2 е подходяща за многофункционално приложение и може да се използва за смазване на открити зъбни предавки, тежки верижни предавки, прикачните механизми в земеделската и пътно-строителната техника и др.

Спецификации и одобрения
NLGI 0, NLGI 2

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)


400 гр


18 кг


53 кг


190 кг

Станете дистрибутор