Facebook YouTube
Металообработване

Topcut S 216 EP

Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (смазочно-охлаждаща течност – СОТ) за металообработване. При смесване с вода образува прозрачна и био-стабилна емулсия с отлични ЕР характеристики. Може да се смесва с вода с всякаква твърдост. TOPCUT S 216 EP е[…]

Металообработване

Stargrind 80 NT

Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за шлайфане на стомана. При смесване с вода образува прозрачна и био-стабилна емулсия. STARGRIND 80 NT е съобразен с най-строгите изисквания за хигиена, безопасност и опазване на околната среда.[…]

Металообработване

Stargrind 50

Синтетичен водоразтворим флуид за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за шлифоване на чугун и стомана. При смесване с вода образува прозрачна и био-стабилна емулсия, дори и при смесване с твърда вода. Може да работи с твърди и меки[…]

Металообработване

Starcut M 16

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на всички видове стомани и медни сплави. При смесване с вода образува био-стабилна микроемулсия. Може да се смесва с води с всякаква твърдост. STARCUT M 16 е[…]

Металообработване

Starcut E 25 EP

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Съдържа сяра за подобрени ЕР характеристики. При смесване с вода образува млечно-бяла и био-стабилна емулсия. Не съдържа хлор и нитрити. STARCUT E 25 EP е специално разработено[…]

Металообработване

Starcut E 20

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Не съдържа хлор, нитрити и гликоли. При смесване с вода образува бистра и стабилна емулсия. STARCUT E 20 е специално разработено водоразтворимо масло за приготвяне на СОТ,[…]

Металообработване

Starcut E 9

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. Не съдържа хлор, нитрити и активна сяра. С подобрени антикорозионни качества. STARCUT E 9 е специално разработено водоразтворимо масло за приготвяне на СОТ, подходяща за всички машинни[…]

Металообработване

Safecut M 185 NT

Водоразтворимо масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на алуминий. При смесване с вода образува бистра и стабилна микро-емулсия. Не съдържа нитрити, феноли, съединения на бор, формалдехид и вторични амини (ДЕА). SAFECUT M 185 NT е[…]

Металообработване

Safecut M 170 NT

Водоразтворимо, многофункционално масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. При смесване с вода образува бистра и стабилна микро-емулсия. Не съдържа хлор, нитрити, феноли, сяра, силикони и вторични амини (ДЕА), SAFECUT M 170 NT е специално разработен[…]

Металообработване

Safecut M 140

Водоразтворимо многофункционално масло за приготвяне на микро-емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване. При смесване с твърди води (> 12°Dh) образува бистра и стабилна микро-емулсия. Несъдържа хлор, нитрити, борова киселина и вторични амини (ДЕА). SAFECUT M 140 е специално разработен[…]

Станете дистрибутор!