Facebook Instagram YouTube

Starcut M 16

Водоразтворимо биостабилно масло за приготвяне на емулсия (СОТ – смазочно-охлаждаща течност) за металообработване на всички видове стомани и медни сплави. При смесване с вода образува био-стабилна микроемулсия. Може да се смесва с води с всякаква твърдост. STARCUT M 16 е съобразен с най-строгите изисквания за хигиена, безопасност и опазване на околната среда. Не съдържа сяра, хлор, феноли и силикони. STARCUT M 16 е специално разработено за всички машинни обработки, при които се изисква много добро охлаждане и смазване на инструмента. Препоръчва се за всички металообработващи операции на обикновени и легирани стомани, а също така и на всички медни сплави. STARCUT M 16 е с доказани отлични резултати както на едно-операционни машини, а така също и на много-операционни автомати (CNC машини) при струговане, пробиване, резбонарязване, механично рязане, шлайфане, и т.н.

Технически характеристики
Спецификации и норми (PDF)

 


5 литра


20 литра


60 литра


210 литра


1000 литра

Станете дистрибутор