Вретенни масла

MAXISPEED

Масло с превъзходни качества: ултратечливост, антикорозионност, износоустойчивост и мазилни свойства, предвидено за много прецизни движения при изключително високи скорости. Намалява консумацията на енергия благодарение на устойчивия маслен филм. Прилага се при високоскоростни вретена на текстилни и инструментални машини: автоматични стругове с програмиране TAREX – вретена на шлифовачни машини с нулева хлабина, малки механизми с прецизно позициониране и висока скорост.

Спецификации: 

ISO VG 5, DIN 51524 HLP, NFE 48602 HM et 60200FD

Приложения: 

Таг: 

MS 10

Ултратечливо масло за движения с високи скорости – високоскоростни вретена на металорежещи машини: шлайфмашини, координатно - разстъргващи машини, фрези, високоскоростни вретена на текстилни машини, механизми с малки хлабини, хидравлични командни системи, изискващи масла с малък вискозитет. Осигуряват смазване и защита на движения с висока и много висока скорост. Специалните прибавки придават на вретенните масла свойствата противоизносност и ЕР, както и отлични деемулгиращи свойства.

Спецификации: 

ISO VG 10, NF E 48603 HM, NF E 60200 FD, DIN 51524 HLP

Приложения: 

Таг: 

Subscribe to Вретенни масла